-
Het EcoZeN Network


Het EcoZeN network bestaat uit gemeenschappen die onze gezamenlijke visie en uitgangspunten onderschrijven.

Op dit moment zijn ECOlonie en 'Greenschool Amasiko' de twee gemeenschappen die een start hebben gemaakt met dit netwerk. We streven er naar dat degenen die het EcoZeN College vroeg of laat verlaten zelf een woon- werkgemeenschap kunnen gaan ontwikkelen of aansluiting kunnen vinden bij een bestaande gemeenschap. Dat kan overal op de wereld zijn. Met al deze gemeenschappen willen we samenwerken of hen ondersteunen in hun ontwikkeling, om op die wijze vanuit een zelfde visie een Internationaal EcoZeN Network te vormen.

We kunnen ons voorstellen dat er nu al initiatieven zijn die belangstelling hebben om deel te gaan uitmaken van dit EcoZeN Network. We nodigen hen uit om zich bij ons te melden om gezamenlijk te onderzoeken welke vormen van samenwerking er mogelijk zijn.


Greenschool Amasiko
In Oeganda ontwikkelt zich een soortgelijk project als Ecolonie, alleen onder geheel andere omstandigheden.

Voorgeschiedenis
De start en voortgang van het project Amasiko is nauw verbonden met de geschiedenis en de persoon van de oprichter Wilfried van der Veen (geboren 1956).

Wilfried is in 1983 afgestudeerd in de studierichting Tropische Landbouw aan de toenmalige Hogere Landbouwschool in Deventer. En vervolgens is hij enthousiast de ontwikkelingshulp in gegaan. Eerst een paar jaar in West Afrika en sinds 1989 in Uganda.
Hij werkte er in verschillende plattelandsontwikkelingsprojecten en heeft dus veel ervaring opgedaan in het werk met boerengemeenschappen.
Die ervaringen leidden tot het inzicht bij hem dat veel officieel ontwikkelingswerk tot mislukken gedoemd is omdat de bevolking het niet als eigen ervaart en dat op het moment dat het externe geld op is, ook het project geen vervolg meer krijgt.
Een belangrijke reden voor hem om zich in te zetten voor een project dat niet van bovenaf gedropt is maar voortkomt uit en gedragen wordt door de bevolking zelf!
Zeven jaar geleden kwam Wilfried naar Ecolonie om zijn ideeŽn te toetsen aan een project waarvan hij had gehoord dat het in de praktijk handen en voeten had gekregen.
Vele uitwisselingen volgden en gaandeweg - Wilfried en zijn vrouw werden o.a. bewoner van Ecolonie - rijpte zijn plan. Hij kocht stukjes land op een landtong in een meer, op een van de meest paradijselijke plekjes van Oeganda. Bouwde er hutten en maakte de bevolking enhousiast voor zijn plannen.

Begin januari was Wilfried zo ver om de stap te zetten om zich helemaal te gaan wijden aan Amasiko. Op de website van Amasiko lees je alle details en de plannen: www.amasiko.org