-
Uitsnede BelUitsnede Chateau HotellerieUitsnede Cour Voorjaar EtenUitsnede Ecolonie Boven DeurUitsnede Groententuin


Visie en uitgangspunten

Hieronder staat een beknopte weergave van onze visie en de uitgangspunten. Klik hier voor de volledige tekst.

Eigentijdse gemeenschap
Ecolonie is een eigentijdse samenlevingsvorm die op een vernieuwende concrete wijze vorm tracht te geven aan datgene wat met name de bewoners – die de continuďteit vertegenwoordigen – maar ook participanten (dat zijn vrijwilligers die voor korte of langere tijd meehelpen) belangrijke aspecten van het leven noemen. Drie hoofdthema’s zijn daarin te onderscheiden: 

ecologie (natuur, duurzaamheid), kunst (scheppend bezig zijn) en spiritualiteit (mystiek).

Deze thema´s zijn de basis voor verschillende werkvormen zoals die op Ecolonie vorm krijgen:
de groenten en kruidentuin, het gastenverblijf, het kunstatelier, de boerderij, de bakkerij, de kaasmakerij, energie- en (ver)bouwproject, terreinbeheer, Oikos (o.a. oliën / remedies), het Eigentijds Festival, het Eigentijds Zomercollege en als laatste loot van deze stam het EcoZeN College. Nieuwe werkvormen zijn mogelijk, mits deze aansluiten bij deze hoofdthema´s en deze gedragen worden door permanente bewoners.


Eigentijds Netwerk
Onder deze naam presenteren we al deze werkvormen naar buiten toe. We richten ons op de mens die de volgende levensthema’s in hun dynamische samenhang willen zien en (be)leven en daaraan ook daadwerkelijk inhoud willen geven: ecologie, duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, maatschappelijk verantwoordelijkheid, authenticiteit, solidariteit en spiritualiteit. In zijn algemeenheid wordt degenen die deze levensthema’s in meerdere of mindere mate tot de hunne rekenen, de ‘cultural creatives’ genoemd.
Voor deze cultural creatives wil Ecolonie een ontmoetingsplaats zijn, een inspiratiebron. In concreto wil het daarnaast ook een vormings- en scholingscentrum zijn. Een werkervarings- en oefenplaats, waar ‘zelf- en wereldverbetering’ hand in hand gaan. Ten behoeve van de concrete invulling van deze uitgangspunten is begin 2012 dan ook het internationale EcoZeN College opgericht.
Op de website wordt de specifieke visie daarachter, die als een verdieping van de algemene visie gezien kan worden, verder uitgewerkt.
We zijn van mening dat het begrip eco (van ecologisch) te eenzijdig de materialistische aspecten benadrukt (voeding, biologische landbouw, duurzame materialen) en onvoldoende de niet-materiële aspecten van deze ecologische beweging, die in toenemende mate de aandacht krijgt die het verdient.
Daarom hebben we gezocht naar een nieuw begrip en dat in onze ogen ook hebben gevonden: EcoZeN


Lichaam en ziel alleen samen de andere oever kunnen bereiken;
in hun eentje lukt hun dat niet.
The whole man must move at once.


Meer informatie

Hieronder staan links naar de verschillende visies en achtergrond informatie.